HISTORIA RODZINY GORZĄD
czyli jak to z nami było i jest ...
WstępPochodzenie
Wstęp

Witam, chciałbym zaprezentować wyniki moich badań nad historią rodziny GORZĄD. Nie jest to praca zakończona. Co jakiś czas dokonuję mniejszych lub większych odkryć. Dzięki tej stronie zamierzam nie tylko dzielić się wiedzą, ale również zaprosić do współpracy wszystkich, których korzenie związane są z rodziną GORZĄD. Będę również pozwijał tą stronę w miarę posiadanego czasu.

Osób noszących nazwisko GORZĄD jest w Polsce ponad 200, wielokrotnie więcej połączonych jest więzami krwi. Noszą inne nazwiska, ale mieli przodków z rodziny GORZĄD. Również osoby noszące nazwiska będące obocznością w stosunku do Gorząd, jak np. Gorządek wywodzą się prawdopodobnie z jednego pnia.

Pewnie każdy z nas zastanawiał się skąd pochodzą jego przodkowie, jak żyli, co robili, jak powstało nasze nazwisko? Pytań jest dużo, ale współpracując, dzieląc się swoją wiedzą mamy szansę poznać wiele odpowiedzi. Niewątpliwą zaletą wspólnej pracy nad historią rodziny jest także możliwość poznania się.

Nie zapominajmy rozmawiać z najbliższą rodziną, zwłaszcza seniorami naszych rodzin. Spisujmy ich relacje, zachowujmy pamiątki. Jak odejdą, to w pewnym sensie odejdzie na zawsze świat, w którym żyli, przeżywali troski i chwile radości ...

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, podzielić się wiedzą, skontaktuj się ze mną. 
WstępPochodzenie